Webinaarien antia

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hankkeessa mukana olevat yritykset saivat syksyn aikana sparrausta kahden webinaarin avulla. TAMKin lehtori Antti Perälä luennoi teemoista ”Verkkonäkyvyyden kulmakivet” ja ”Verkkokaupan perustaminen käytännössä”.

Koska kyseessä on yritysryhmähanke, päädyimme siihen, että webinaarien tallennelinkit tarjotaan vain mukana olevien yritysten sekä TAMKin edustajien käyttöön. Yritykset saivat kuitenkin halutessaan vapaasti jakaa linkkejä henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Tähän mennessä videotallenteita on katseltu jo yhteensä yli sata kertaa. Palautteiden perusteella tiedän monine katsoneen niitä läpi jopa pariinkin kertaan.

Kiireisille yrittäjille webinaaritallenne on hyvä työkalu. Tallenteen voi aina katsoa haluamanaan ajankohtana, päivällä, illalla tai vaikka viikonloppuna.

Keräsimme palautetta videoista myös TAMKin tradenomiopiskelijoilta oppimispäiväkirjan muodossa. Tässä muutama lainaus niistä:

”Verkkokauppaan tulisi linkittää myös muuta sisältöä. Eli alussa mainitut blogi ja muut sosiaalisen median kanavat olisi syytä ottaa käyttöön. On melko epätodennäköistä, että muista verkkokaupoista pystyisi erottumaan vain tuotteilla, tarvitaan näkyvyyttä useammassa kanavassa.”

”Tämän lisäksi sivustoilla tulee asiakkaalla olla mahdollisuus antaa palautetta. Asiakaskokemuksia pitää kerätä aktiivisesti. Näitä palautteita analysoimalla voidaan kehittää verkkokauppaa taas eteenpäin. Palautteen avulla saadaan parempi tuntuma siihen mikä toimii ja mikä ei.”

”Verkkonäkyvyyden parantamiseen tuli webinaarien kautta hyviä vinkkejä ja ajatuksia. Itse painottaisin enemmän verkostoitumista erilaisissa kanavissa, sparrausta aiheen (sisällön) tiimoilta alan asiantuntijoiden kanssa ja erityisesti uskallusta näyttää omaa osaamista erilaisten sisältöjen avulla. Me suomalaiset olemme vielä hieman varovaisia ja ujojakin omien vahvuuksiemme esille tuomisessa ja jumiutuneita vielä käyttämään erilaisia vaikuttamisen kanavia. Kun on oikeasti jotain tärkeää sanottavaa, se pitäisi reilusti tuoda esille ja saada näin kiinnostusta aikaiseksi ja linkityksiä omiin kanaviin. Verkkonäkyvyyden parantaminen vaatii aikaa ja ajan hermoilla pysymistä, mutta sitähän markkinointi on!”

”Verkkomaailmassa on tärkeää, että sisältöä päivitetään ja uutta tuotetaan jatkuvasti. Jos uutta sisältöä ei julkaista, hakutulokset laskevat nopeasti. Sisällön tulee olla valittua kohderyhmää kiinnostavaa. Eli yrityksen tarpeet ja kuluttajien tarpeet määräävät verkkosivujen sisällön hyvin pitkästi.”

Asiakasnäkemys mukaan verkkokauppaan

Liiketoiminnassa keskustellaan tällä hetkellä paljon palvelumuotoilusta ja asiakasnäkökulmasta. Verkkoliiketoiminnassa ongelmaksi saattaa muodostua asiakkaan kasvottumuus.

Lähtökohtana verkkokaupan perustamiselle ei voi olla se, että halutaan myydä kaikkea kaikille. Omat tavoitteet ja asiakasryhmät kannattaa määritellä selkeästi.

Suosittelen myös hyödyntämään analytiikkaa, jotta asiakkaat itse kauppatilanteessa profiloituvat selkeämmin. Myös verkkokaupassa kaupanteko voi olla vuorovaikutteista. Asiakkaat voi myös innostaa vuoropuheluun sekä mukaan oman verkkokaupan kehittämiseen.

Kysy rohkeasti asiakkaittesi odotuksia. Ja aseta toiminnallesi selkeät tavoitteet.

 

Verkkokauppa kasvaa muuta taloutta nopeammin

Paytrail on julkaissut raportin Verkkokauppa Suomessa 2018.

Raportti on kiinnostavaa luettavaa. Tieto siitä, että verkkokauppa kasvaa muuta taloutta nopeammin ei yllätä. Raportissa todetaan, että yhä useampi kuluttaja haluaa tehdä ostoksensa verkossa helposti, joustavasti ja edullisesti. Kasvua edelliseen vertailukauteen on ollut 18 prosenttia.

Suurin aihekategoria verkkokaupassa on matkailu. Raportissa näkyy myös selkeästi se, että jokapäiväiset arkiset hankinnatkin ovat yhä enemmän siirtymässä verkkovälitteisiksi.

Raportissa tarkastellaan muutoksia toimialoittain. Mukana on myös yritystarinoita, joissa yrittäjät itse kertovat omia kokemuksiaan verkkokaupasta. Lisäksi siinä tarkastellaan verkkomaksamista sekä tehdään kuluttaja-analyysia verkkokaupan käyttäjistä. Mukana on myös pohjoismainen vertailu. Raportin loppuun on koottu vinkkejä.

Hankkeen kuulumisia

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hankkeessa on pohdittu kevään aikana verkkoliiketoiminnan kehittämisratkaisuja kymmenelle mukana olevalle yritykselle.

Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki yritykset ovat saaneet ratkaisuehdotuksensa ja odotamme toukokuun aikana viimeisiltäkin yrityksiltä palautetta toiminnastamme.

Tähän mennessä tullut palaute vahvistaa sen, että hanke on ollut tarpeen. Vaikka osa ratkaisuehdotuksista onkin liittynyt sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin kehittämiseen, on näiden asioiden yhteys verkkoliiketoimintaan hahmottunut monille paremmin.

Kimmo Hynynen Puuvirroista ja Kati Mäntysalmi Virhydrosta keskustelevat DigiCamp-päivänä TAMKin valmentajien Sanna SIntosen ja Antti Perälän kanssa.

Verkkokauppaa ei perusteta noin vain. Myös kotisivujen ja muun nettinäkyvyyden on oltava kunnossa . Ilman niitä kukaan ei päädy verkkokauppaan. Tämä kaikki vaatii työtä ja oikopolkuja ei ole.

Monessa yrityksessä joudutaan myös kipuilemaan sen asian kanssa, kuinka paljon osataan ja ehditään tehdä itse. Valmis verkkokauppa ei synny  ratkaisuehdotuksista – eikä sitä ylläpidetä ilman yrityksen omaa mittavaa panostusta.

On ollut mukava huomata myös se, että jatkohankkeestakin ollaan kiinnostuneita. Yritykset ovat saaneet kehitysvaihteen päälle ja kehittämistoimenpiteitä halutaan jatkaa.

Myös TAMKin työskentelytiimistä jo useampi on ollut yhteydessä ja ilmoittanut kiinnostuksestaan jatkaa aiheen parissa. Projektin aikana on syntynyt muun muassa opinnäytetyöideoita ja muitakin uusia kehitysideoita.

Entä hankkeen jälkeen?

Itseäni mietityttää tällä hetkellä se, miten verkostoa ja kehittämistä ylläpidetään hankkeen jälkeen. Nykyisessä kiireisessä yhteiskunnassa ei kehitetä liiketoimintaa vapaaehtoisvoimin, eikä toisiaan seuraavien kehittämishankkeidenkaan virta voi olla ikuinen.

Yksi vaihtoehto voisi olla verkostoituminen SOMEssa salaisessa ryhmässä, jossa toisia voitaisiin auttaa ja tsempata eteen tuelvien haasteiden yli.

Toinen vaihtoehto voisi olla kerran puolessa vuodessa järjestettävä verkostotapaaminen. Eli kokoonnuttaisiin kahvikupin ääreen miettimään uusia eteen tulleita kehittämiskohteita.

Kolmas vaihteohto voisi olla yritysten keskinäinen ostopalvelu ja yhteiset tarjouspyynnöt. Kaikki tarvitsevat käyttöönsä kuvia ja videoita. Jos niiden tekijä on yhteinen, on mahdollista saada kustannussäästöjä.

Hankkeen aikana on selvinnyt sekin, että mukana olevista yrityksistä löytyy osaavia tekijöitä. Entäs jos yritykset tiivistäisivätkin yhteistyötään ja ostaisivat palveluita toisiltaan? Samalla verkostokin pysyisi yllä ja kokemusten vaihto olisi luontevaa.

Edessä on nyt kesäloma, jolloin ei hankerintamallakaan tapahdu mitään. Jatkamme tuorein voimin elokuussa. Silloin kerromme muutamien yritysjuttujen avulla blogissamme hankkeen konkreettisista toimenpiteistä ja kehitystoimista.

Heli Antila,

projektipäällikkö

 

Pitäisikö meidänkin perustaa verkkokauppa?

Tänä päivänä joka paikassa puhutaan siitä, miten kaupankäynti on siirtynyt verkkoon. Verkkokauppojen suosio kasvaa koko ajan. Niiden osuus eri alojen myynnistä on vuosi vuodelta suurempi. Tämä on erityisesti kuluttajakaupassa totta. Kivijalkaliikkeet eivät pysy kilpailussa mukana, jollei tuotteet ole tilattavissa myös verkossa. Myös yritysten välisessä kaupankäynnissä käytetään verkkokauppoja entistä enemmän. Yrityksille ilmestyy yllättävää kilpailua, kun yritykset maantieteellisesti hyvin kaukaa ryhtyvät kilpailemaan samoista asiakkaista verkkokaupan avulla.

Mitä sitten tietää, pitäisikö perustaa verkkokauppa?

Tähän kysymykseen voidaan löytää vastaus, kun mietitään tarkemmin yrityksen liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta. Hyviä kysymyksiä, joita yritys voisi esittää itselleen on: Ovatko meidän tuotteemme sellaisia, että niitä voidaan toimittaa helposti muualle? Voiko asiakkaalle löytää sopivan tuotteen ilman sovittamista vai ollaanko valmiita tuotevaihtoihin? Jos vastaus on kyllä, voi asiaa pohtia syvemmin. Kirjaa ylös pohtimiasi vastauksia, sillä niitä voidaan hyödyntää, kun siirrytään valitsemaan sopivaa verkkokauppa-alustaa.

Aloitetaan pohtimalla perusasioita.

Keitä ovat yrityksesi asiakkaat? Ovatko he todennäköinen ryhmä suosimaan verkkokauppaa? Jos vastaus nyt on ei, mieti, mikä vastaus olisi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? Muista, että tämän päivän teknisesti luontevat keski-ikäiset ovat huomisen senioreita.
Mikä on tavoite verkkokaupan perustamisessa? Haluaako yrityksenne tavoitella lisää myyntiä, parempaa tunnettuutta, parempaa palvelua asiakaskokemuksen parantamiseksi vai sähköistä työkalua, joka tehostaa toimintaa? Erityisesti B2B kaupankäynnissä verkkokauppa voi toimia lisäpalveluna asiakkaille ja työkaluna oman toiminnan tehostamisessa. Vai onko verkkokauppa kenties yrityksellesi mahdollinen keino lähteä tavoittelemaan uutta asiakassegmenttiä? On siis mietittävä, mitä voidaan saada enemmän tai paremmin perustamalla verkkokauppa.

Mieti konkreettisia asioita.

Seuraavaksi voidaan määritellä, mitä myydään, kenelle ja millaiset resurssit siihen tarvitaan. On hyödyllistä miettiä mahdollisimman konkreettisia asioita.

Toimitustavat ja palauttaminen.

Minkälainen toimitustapa verkossa myytäville tuotteille pitäisi tarjota? Miten hoidetaan asiakaspalautukset? Ja mikä näiden toimitusten hinta on ja peritäänkö se asiakkaalta vai tarjotaanko asiakkaalle ilmainen toimitus? Erityisesti kuluttajakaupassa monet verkkokaupat tarjoavat ilmaisen toimituksen. Tämän vuoksi monet asiakkaat haluavat ilmaiset toimituskulut ja sitä käytetään osana ostospaikan valinnan perusteelle. Kuluttaja ei usein osaa ajatella, että kuljetuskulut kuitenkin katetaan tuotteiden hinnoissa.
On hyvä miettiä myös, millaiseen toimitusaikalupaukseen voidaan sitoutua ja löytyykö kuljetuskumppani, jonka kanssa lupaus voidaan toteuttaa. Asiakkaat odottavat, että verkosta tilatut tavarat tulevat nopeasti, mutta tärkeintä on, että luvattu toimitusaika voidaan pitää.

Maksutavat ja taloushallinto

On mietittävä, millaisia maksutapoja tarjotaan asiakkaille ja miten maksutavat liitetään verkkokauppaan. Samalla on myös mietittävä myynnin ja maksujen käsittelyä taloushallinnon näkökulmasta. Erityisesti on huomioitava, miten ja mitä tietoa on siirryttävä verkkokaupasta muihin järjestelmiin.

Asiakaspalvelu

Miten hoidetaan asiakaspalvelu ja kuinka paljon siihen on varattava resursseja? Halutaanko verkkokaupassa tarjota Chat-palvelu. On syytä pitää mielessä, että sähköisessä viestinnässä asiakkaat odottavat vastauksia nopeasti. Sähköposteihin olisi hyvä vastata vähintään vuorokauden kuluessa. Pitäen tämän mielessä, millaisina kellonaikoina ollaan valmiita päivystämään Chatia, puhelinta ja sähköpostia. Asiakaspalvelua voidaan hoitaa myös sosiaalisen median kautta. Useat asiakkaat kokevat Facebookin luontevaksi matalan kynnyksen väyläksi olla yhteydessä yritykseen. Sosiaalisen median kautta lähetettyihin viesteihin asiakkaat odottavat saavansa vastauksia jopa tunnin kuluessa.

Ylläpito.

Pitää myös miettiä resurssit verkkokaupan päivittämiseen. Kuinka paljon resursseja tarvitaan, että verkkokaupassa saadaan pidettyä tiedot ajan tasalla ja luotua uudet tuotteet ja niiden kuvaukset ja kuvat?
On otettava myös huomioon, että verkkokaupassa pitää tuotteista olla korkealaatuiset kuvat. Mikäli kuvat ovat rakeisia, kuvattu hämärässä verstaan lattialla kännykkäkameralla, eivät ne esittele tuotetta kovin myyvästi ja antavat helposti koko verkkokaupasta kotikutoisen kuvan. Hienonkin verkkokaupan ulkoasun vaikutus kumoutuu, jos tuotteiden kuvat ovat huonoja. Toki kotikutoisuus saattaa olla mielikuva, mikä halutaan luoda tarkoituksellisesti. Pitää kuitenkin muistaa, että verkossa asiakkaat ostavat tuotteen kuvauksen ja kuvan perusteella, joten tuotekuvasta tulee nähdä tuote mahdollisimman selkeästi.
Jotta saadaan hyviä kuvia tuotteista, se voi tarvita ulkopuolelta ostettua apua tai investointeja oikeisiin laitteisiin, ohjelmistoihin ja henkilöstön koulutukseen. Tuotetietojen hallintaan tarvittaviin resursseihin tietenkin vaikuttaa olennaisesti se, miten usein valikoimaan tulee muutoksia.

Markkinointi

Miten verkkokauppaan saadaan asiakkaita? Toisin sanoen, miten hoidetaan verkkokaupan markkinointi? Verkkokaupan perustaminen on suuri prosessi ja se vaatii aloitus- ja ylläpitoinvestointeja. Kaikki on haaskattuja resursseja, jos kaupasta ei saada myyntiä aikaiseksi. Sen vuoksi on tärkeä suunnitella valmiiksi, miten kauppa lanseerataan ja miten sitä markkinoidaan. Jos kaupalla ei ole tarkoitus tavoitella uusia asiakkaita vaan halutaan siirtää nykyiset asiakkaat verkkoon, että tilausten hallinta helpottuisi, pitää laskea tarkasti, onko se kannattavaa. Vähentyykö verkkokaupan ansiosta tilausten käsittelyyn käytetyt resurssit riittävästi, että verkkokaupan ylläpitoon tarvittavien resurssien jälkeen saadaan edelleen aikaiseksi säästöä. Pitää muistaa, että myös olemassa oleville asiakkaille verkkokauppa pitää markkinoida, että he siirtyävt tekemään tilaukset sitä kautta.

Designed by Eightonesix / Freepik

Mieti ennen verkkokauppa-alustan etsintää.

Jos näiden asioiden jälkeen päätetään, että verkkokauppa olisi oikea ratkaisu, on vielä mietittävä hieman lisää asioita ennen kuin etsitään sopivaa verkkokauppa-alustaa. Verkkokauppa-alustoja on olemassa valtavasti ja niiden ominaisuudet vaihtelevat paljon. Mikäli on valmis maksamaan, voi verkkokaupan räätälöidä omaan toimintaan sopiviksi tai mikäli omasta yrityksestä löytyy osaava koodari voi valita avoimen lähdekoodin verkkokaupan, jota voi tarvittaessa muokata itse. Jotta nämä päätökset voidaan tehdä, on tiedettävä, millaisia ominaisuuksia verkkokauppaan halutaan. Pohdi alla vastauksia edempänä esitettyihin kysymyksiin ja muista huomioida myös tulevaisuus. Digitaalisessa maailmassa asiat muuttuvat nopeasti. Siksi on hyvä miettiä mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen, millaisia ominaisuuksia verkkokaupalta halutaan.

 • Mitä tuotteita verkkokaupassa halutaan myydä? Onko tuotteissa variaatiotuotteita, eli tuotteita, joilla on eri koko- ja värivaihtoehtoja?
 • Millaiset asiakkaat ostaisivat sinun yrityksesi verkkokaupasta? Kuluttajat, yritykset vai molemmat? Onko jotain sisältöä voitava rajata asiakkaan tai asiakasryhmän mukaan kuten tietyt tuotteet ja/tai tuoteryhmät tai mainosbannerien esittäminen.
 • Millaisia toimitustapoja halutaan tarjota ja millaiset kulut niistä veloitetaan?
 • Millaiset maksutavat halutaan tarjota?
 • Miten taloushallinto hoidetaan? Millaista tietoa verkkokaupasta on saatava joko tulostettua/tallennettu tai siirrettyä rajapinnan kautta muuhun järjestelmään, että voidaan hallita tositteita ja suorituksia.

Muuta hyödyllistä pohdittavaa

 • Millaisia ominaisuuksia verkkokaupassa pitäisi olla uutiskirjeiden, tarjousten ja bannereiden suhteen?
 • Halutaanko verkkokauppa yhdistää rajapinnan kautta johonkin toiseen järjestelmään?
 • Halutaanko verkkokauppa rakentaa itse? Yksinkertaisen verkkokaupan voi koota, vaikka ei omaisi koodaustaitoja ja hinta on hyvin kohtuullinen. Mikäli koodaustaitoja löytyy itseltä, on tarjolla myös hyvin monipuolisia avoimen lähdekoodin sovelluksia kuten Magento, Presta Shop ja paljon muita.

Etsi hyviä esimerkkejä

Voit selata verkkokauppoja ja etsiä esimerkkejä ominaisuuksista, joita haluaisit omaan verkkokauppaasi. Tällä tavoin voit myös inspiroitua tai löytää hyviä ideoita. Samalla näet, miten kilpailevat verkkokaupat toimivat ja voit miettiä, mitä voisit tehdä omassa verkkokaupassasi paremmin tai eri tavalla erottuaksesi heistä. Laita kauppojen nimet tai verkko-osoitteet talteen. Konkreettiset esimerkit auttavat sinua määrittelemään haluamiasi ominaisuuksia oman verkkokauppasi toimittajalle.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kun asiat on mietitty valmiiksi, on helpompi edetä valitsemaan sopivaa verkkokauppa-alustaa. Voit myös näihin mietittyihin ominaisuuksiin perustuen tehdä tarjouspyynnön, jota voi lähettää eri palvelun tarjoajille.

 

Kirjoittanut: Taija Paarto, Liiketalouden opiskelija, TAMK

Konsultointia, opetusta vai puolesta tekemistä

 

 

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen kehittämishankkeissa tavoite on useimmiten yhtenäinen. Yritysten toimintamahdollisuuksia halutaan parantaa uudenlaisten toimintamallien kautta.

Win win -tilanteessa ammattikorkeakoulu saa puolestaan yritysmaailmasta uutta tietoa, jota se voi hyödyntää taas uusissa hankkeissa.

Hankkeiden toimintatavat saattavat erota toisistaan hyvinkin paljon. Yleisimmin kehittämishankkeissa konsultoidaan tai koulutetaan, mutta olen törmännyt myös siihen, että tehdään asioita yritysten puolesta.

Vaikka tarkoitus on hyvä, se yleensä torppaa kehityksen jatkumisen hankkeen jälkeen. Kuka jatkaa asioiden tekemistä, kun projektihenkilöstö ei enää olekaan käytössä?

DigiCampistä yrityskohtaisiin ratkaisuihin

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hankkeessa ajatuksena oli keskittyä konsultointiin. Suunniteltu malli käsitti yrityksille suunnatun parin päivän DigiCamp-leirin, jonka aikana etsittäisiin tiimeissä yrityskohtaisia ratkaisuehdotuksia verkkokaupan kipupisteisiin.

Kahden päivän leiri ei kuitenkaan ole pk-sektorin yrityksille ideaalisin toimintamalli. Töitä ei voi jättää seisomaan kahdeksi päiväksi. Päädyimmekin sellaiseen malliin, että järjestimme DigiCamp-puolipäiväisen, jonka jälkeen tiimimme tuottivat yrityksille väliraportit ratkaisuehdotuksista.

Halutessaan yrityksillä oli mahdollisuus korjata suunnitelmien suuntaa kommentoimalla väliraportteja. Ja näiden kommenttien ja tiimien tekemien taustaselvitysten perusteella jokainen yritys saa lopulta loppuraportin ratkaisuehdotuksineen.

Loppuraportteja emme luovutakaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan yhteisessä tilaisuudessa, vaan tapaaminen sovitaan yrityksen itsensä toivomalla tavalla. Näin kiireinen yrittäjä saa raporttinsa vaikka omassa toimistossaan tai sähköpostitse, jos aikataulujen yhteensovittaminen osoittautuu muuten hankalaksi.

Konsultoinnin hyödyt

Konsultoiva ote on hankkeen aikana näyttäytynyt hyvänä vaihteohtona. On ollut hienoa seurata, miten innovatiivisin ja aktiivisin tavoin hankkeessa mukana olevat yritykset ovat alkaneet houkutella verkkokauppansa asiakkaita sosiaalisessa mediassa.

Jokainen pienikin käyty keskustelu, analyysitulos tai ehdotus on siirtynyt oikeasti yrityksen toimintaan jo viikkoja ennen loppuraportin ehdotuksia. Ammattikorkeakoulun tiimit ovat ehdottaneet ja yritykset ovat valinneet ehdotuksista toimivimmat ja tehneet ne saman tien.

Tämä malli varmistaa sen, että kehitys jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Löydettävyys ja näkyminen avainasioina

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hanke on yllättänyt itseni myös toisella tavalla. Suunnitteluvaiheessa ajattelin, että ratkaisut keskittyisivät enemmänkin itse verkkokauppaliiketoimintaan. Koen kuitenkin ainakin osalla yrityksistä fokuksen siirtyneen löydettävyyteen ja sosiaalisessa mediassa näkymiseen.

Ja tämä ei ole mielestäni lainkaan huono asia. Vaikka itse verkkokauppaympäristö olisi kuinka huippuunsa trimmattu, eivät rahahanat ala automaattisesti juosta, jos kukaan ei kauppaa muiden seasta edes löydä. On hienoa huomata, että hankkeen yritykset ovat sisäistäneet myös tämän näkökulman ja alkaneet toimia kokonaisvaltaisesti.

Kevään aikana kaikki yritykset saavat ratkaisuehdotuksensa. Syksyllä järjestämme vielä yhden iltatilaisuuden, jossa keräämme seurantavaiheen kokemuksia, palautetta ja vinkkejä mahdollisia jatkohankkeita varten.

Heli Antila

projektipäällikkö, Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla

 

 

Sisältömarkkinointi. Löytyykö miellyttävä yllätys?

Tarkastelen blogissani sisältömarkkinointia, jota pidetään yhtenä verkon löydettävyyden kolmesta kulmakivestä. Kaksi muuta ovat hakukonenäkyvyys ja mainonta. Tässä puhutaan siitä mitä tapahtuu verkkoliiketoiminnassa sen jälkeen kun yrityksellä on olemassa verkkosivut. Asiakkaat löytävät sivut, mutta käyvät niillä vain hetken vilkaisemassa niitä.  Ostaminen  yrityksen verkkokaupassa ei varsinaisesti lisäänny, vaikka yritys mainostaa itseään ahkerasti. Yksi syy siihen saattaa piillä verkkosivujen sisällössä.

Digiaikana verkossa tarjoillaan asiakkaalle paljon vaihtoehtoja ja samankaltaisia tuotteita. Kuinka asiakas löytää yrityksenne ja kiinnostuu juuri tuotteistanne ja palveluistanne? On huomattu, että hinta ei ole aina ratkaisevaa tekijä. Vastaus saattaa löytyä sisältömarkkinoinnissa.

Mitä sisältömarkkinointi tarkoittaa?

Keronen ja Tanni (2017) määrittelevät sisältömarkkinoinnin seuraavasti: ”Sisältömarkkinointi on sisältöstrategian linjausten tavoitteellista toteuttamista ja juuri tiettyyn asiakkkaaseen vaikuttamista tarkasti harkituilla sisältölähdöillä juuri oikeissa kanavissa ja oikeilla sisältölajeilla suhteessa asiakkaan matkaan.

Kun yritys on kartoittanut markkinat, tehnyt asiakassegmentointia ja valinnut juuri sopivia markkinointikanavia, mukaan lukien SOME-kanavat, on aika pohtia, millä sisällöillä tulee markkinoida asiakkaille omia tuotteita ja palveluita. Sisältömarkkinoinnin käsitteeseen liittyy asiakasymmärrys eli mitä sisällöissä tuotetaan, kenelle ne suunnataan ja missä kanavissa ne jaetaan. Sisältömarkkinoinnin tärkein tehtävä on yrityksen vaikuttavuuden kasvattaminen halutuissa kohderyhmissä. Sisältömarkkinoinnin avulla luodaan asiakkaalle arvo ja miellyttävä palvelukokemus asiakas huomioiden. Sisältömarkkinointi ei kuitenkaan ole pelkkiä blogeja, videoita, artikkeleita tai irrallisia markkinointikampanjoita. Asiakkaat käyttävät verkon monikanavaisuutta tutustumis- ja ostovaiheessa.  Jokaisessa vaiheessa on mahdollista johtaa asiakasta ja vaikuttaa ostopäätökseen, tällöin pitää vain tuntea hyvin asiakkaan motivaatio ja tarpeet. Sisältömarkkinoinnissa on tärkeä:

 • segmentoida asiakkaat tavalla, joka mahdollistaa kohdennettujen sisältöjen suunnittelun
 • puhutella asiakkaita ja luoda erottuva ja merkityksellinen tarina
 • jakaa sisältö niihin kanaviin joissa asiakkaat ovat
 • varmistaa sisältöpolun jatkuminen kauppaan saakka
 • ottaa huomioon sisällöillä myös nykyisiä asiakkaita (https://differo.fi/tietopankki/)

Sisällöntuotannossa pitää ottaa huomioon tekstin muoto, kuvat, videot ja internetin tekniset ominaisuudet.

Tarkoitus on luoda teknisesti toimiva ja kiinnostava sisältö, jota lukija haluaa myös jakaa. Markkinoinnin näkökulmasta tämä jakaminen pitää tehdä helpoksi ja palkitsevaksi.

Kotipolku-palvelu

Sisältömarkkinointia on mielestäni taidokkaasti hyödynnetty Rudus-yrityksen verkkosivuilla (http://www.rudus.fi/kotipolku), jossa asiakasta ohjataan eteenpäin kolmen varsin yksinkertaisen kysymyksen avulla. Vastauksien jälkeen sivut tarjoavatkin jo ratkaisuja asetetujen ehtojen pohjalta. Sisältömarkkinointia on selvästi hyödynnetty tuottamalla verkkosivuille asiakkaan tarpeista lähtevää sisältöä, joka syventää hänen tietämystään. Tiedonhaku on järjestelmällistä, se etenee loogisesti ja  päätyy tiettyyn lopputulokseen. Palvelukokemus on kertakaikkiaan miellyttävä ja luo mahdollisuuden palata sivuille uudestaan. Koko prosessin asiakkaan huomion herättämisestä ostokseen asti kaikkine vaiheineen pitää olla toimiva, helposti ymmärrettävä  ja kiinnostava. Osuvan sisältömarkkinoinnin vaikuttavuus asiakkaaseen on pitkä.

Sisällä on yllätys

Pian lähestyvän pääsiäisen innoittamana ajattelen, että sisältömarkkinointia voisi kuvailla kaupoissa tarjolla olevan suklaamunan avulla. Suklaamunan pakkaus, tässä tapauksessa tinapaperin kuviointi, on ensimmäinen asia, johon asiakas kiinnittää huomiota. Pakkaus on tärkeä, koska erään tutkimuksen mukaan tuotteella on neljä sekuntia aikaa lyödä itsensä läpi asiakkaan tehdessä valintoja. Pakkausta voi verrata yrityksen verkkosivuihin, joiden pitää herättää asiakkaan huomio ja kiinnostus.

Seuraavaksi asiakas käsittelee sivun tarjoamia tuotteita, palveluita ja tietoja sekä sitä kuinka kiinnostavia ja puhuttelevia sisältöjä on olemassa. Niitä voi verrata yllätysmunan suklaakuoreen. Suklaa jo itsessään herättää monissa intohimoja, mutta vieläkin tärkeämpää on suklaamunan sisältä löytyvä yllätys. Jos sisältö on mielenkiintoinen, asiakkaalle jää positiivinen kokemus  koko prosessista. Odotus palkitaan ja se antaa asiakkaalle motiivin palata tulevaisuudessa uudestaan.

 

 

Mukavien yllätysten täyttämää pääsiäistä!

 

 

Elizaveta Huhtala
2. vuoden opiskelija
Liiketalous
TAMK, Virrat

 

 

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hanke alkanut

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalle –hanke on saanut Pirkanmaan ELY-keskukselta tukipäätöksen. Leader-rahoitteisessa yritysryhmähankkeessa on mukana kymmenen yritystä PoKo ry:n alueelta Virroilta, Ruovedeltä ja Mänttä-Vilppulasta. Hankkeen toteutuksesta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten valmiuksia ja osaamista erilaisten digitaalisten kanavien hyödyntämisessä, verkkokaupan perustamisessa ja olemassa olevan verkkokauppatoiminnan kehittämisessä.