Webinaarien antia

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hankkeessa mukana olevat yritykset saivat syksyn aikana sparrausta kahden webinaarin avulla. TAMKin lehtori Antti Perälä luennoi teemoista ”Verkkonäkyvyyden kulmakivet” ja ”Verkkokaupan perustaminen käytännössä”.

Koska kyseessä on yritysryhmähanke, päädyimme siihen, että webinaarien tallennelinkit tarjotaan vain mukana olevien yritysten sekä TAMKin edustajien käyttöön. Yritykset saivat kuitenkin halutessaan vapaasti jakaa linkkejä henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Tähän mennessä videotallenteita on katseltu jo yhteensä yli sata kertaa. Palautteiden perusteella tiedän monine katsoneen niitä läpi jopa pariinkin kertaan.

Kiireisille yrittäjille webinaaritallenne on hyvä työkalu. Tallenteen voi aina katsoa haluamanaan ajankohtana, päivällä, illalla tai vaikka viikonloppuna.

Keräsimme palautetta videoista myös TAMKin tradenomiopiskelijoilta oppimispäiväkirjan muodossa. Tässä muutama lainaus niistä:

”Verkkokauppaan tulisi linkittää myös muuta sisältöä. Eli alussa mainitut blogi ja muut sosiaalisen median kanavat olisi syytä ottaa käyttöön. On melko epätodennäköistä, että muista verkkokaupoista pystyisi erottumaan vain tuotteilla, tarvitaan näkyvyyttä useammassa kanavassa.”

”Tämän lisäksi sivustoilla tulee asiakkaalla olla mahdollisuus antaa palautetta. Asiakaskokemuksia pitää kerätä aktiivisesti. Näitä palautteita analysoimalla voidaan kehittää verkkokauppaa taas eteenpäin. Palautteen avulla saadaan parempi tuntuma siihen mikä toimii ja mikä ei.”

”Verkkonäkyvyyden parantamiseen tuli webinaarien kautta hyviä vinkkejä ja ajatuksia. Itse painottaisin enemmän verkostoitumista erilaisissa kanavissa, sparrausta aiheen (sisällön) tiimoilta alan asiantuntijoiden kanssa ja erityisesti uskallusta näyttää omaa osaamista erilaisten sisältöjen avulla. Me suomalaiset olemme vielä hieman varovaisia ja ujojakin omien vahvuuksiemme esille tuomisessa ja jumiutuneita vielä käyttämään erilaisia vaikuttamisen kanavia. Kun on oikeasti jotain tärkeää sanottavaa, se pitäisi reilusti tuoda esille ja saada näin kiinnostusta aikaiseksi ja linkityksiä omiin kanaviin. Verkkonäkyvyyden parantaminen vaatii aikaa ja ajan hermoilla pysymistä, mutta sitähän markkinointi on!”

”Verkkomaailmassa on tärkeää, että sisältöä päivitetään ja uutta tuotetaan jatkuvasti. Jos uutta sisältöä ei julkaista, hakutulokset laskevat nopeasti. Sisällön tulee olla valittua kohderyhmää kiinnostavaa. Eli yrityksen tarpeet ja kuluttajien tarpeet määräävät verkkosivujen sisällön hyvin pitkästi.”

Verkkokauppa kasvaa muuta taloutta nopeammin

Paytrail on julkaissut raportin Verkkokauppa Suomessa 2018.

Raportti on kiinnostavaa luettavaa. Tieto siitä, että verkkokauppa kasvaa muuta taloutta nopeammin ei yllätä. Raportissa todetaan, että yhä useampi kuluttaja haluaa tehdä ostoksensa verkossa helposti, joustavasti ja edullisesti. Kasvua edelliseen vertailukauteen on ollut 18 prosenttia.

Suurin aihekategoria verkkokaupassa on matkailu. Raportissa näkyy myös selkeästi se, että jokapäiväiset arkiset hankinnatkin ovat yhä enemmän siirtymässä verkkovälitteisiksi.

Raportissa tarkastellaan muutoksia toimialoittain. Mukana on myös yritystarinoita, joissa yrittäjät itse kertovat omia kokemuksiaan verkkokaupasta. Lisäksi siinä tarkastellaan verkkomaksamista sekä tehdään kuluttaja-analyysia verkkokaupan käyttäjistä. Mukana on myös pohjoismainen vertailu. Raportin loppuun on koottu vinkkejä.

Hankkeen kuulumisia

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hankkeessa on pohdittu kevään aikana verkkoliiketoiminnan kehittämisratkaisuja kymmenelle mukana olevalle yritykselle.

Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki yritykset ovat saaneet ratkaisuehdotuksensa ja odotamme toukokuun aikana viimeisiltäkin yrityksiltä palautetta toiminnastamme.

Tähän mennessä tullut palaute vahvistaa sen, että hanke on ollut tarpeen. Vaikka osa ratkaisuehdotuksista onkin liittynyt sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin kehittämiseen, on näiden asioiden yhteys verkkoliiketoimintaan hahmottunut monille paremmin.

Kimmo Hynynen Puuvirroista ja Kati Mäntysalmi Virhydrosta keskustelevat DigiCamp-päivänä TAMKin valmentajien Sanna SIntosen ja Antti Perälän kanssa.

Verkkokauppaa ei perusteta noin vain. Myös kotisivujen ja muun nettinäkyvyyden on oltava kunnossa . Ilman niitä kukaan ei päädy verkkokauppaan. Tämä kaikki vaatii työtä ja oikopolkuja ei ole.

Monessa yrityksessä joudutaan myös kipuilemaan sen asian kanssa, kuinka paljon osataan ja ehditään tehdä itse. Valmis verkkokauppa ei synny  ratkaisuehdotuksista – eikä sitä ylläpidetä ilman yrityksen omaa mittavaa panostusta.

On ollut mukava huomata myös se, että jatkohankkeestakin ollaan kiinnostuneita. Yritykset ovat saaneet kehitysvaihteen päälle ja kehittämistoimenpiteitä halutaan jatkaa.

Myös TAMKin työskentelytiimistä jo useampi on ollut yhteydessä ja ilmoittanut kiinnostuksestaan jatkaa aiheen parissa. Projektin aikana on syntynyt muun muassa opinnäytetyöideoita ja muitakin uusia kehitysideoita.

Entä hankkeen jälkeen?

Itseäni mietityttää tällä hetkellä se, miten verkostoa ja kehittämistä ylläpidetään hankkeen jälkeen. Nykyisessä kiireisessä yhteiskunnassa ei kehitetä liiketoimintaa vapaaehtoisvoimin, eikä toisiaan seuraavien kehittämishankkeidenkaan virta voi olla ikuinen.

Yksi vaihtoehto voisi olla verkostoituminen SOMEssa salaisessa ryhmässä, jossa toisia voitaisiin auttaa ja tsempata eteen tuelvien haasteiden yli.

Toinen vaihtoehto voisi olla kerran puolessa vuodessa järjestettävä verkostotapaaminen. Eli kokoonnuttaisiin kahvikupin ääreen miettimään uusia eteen tulleita kehittämiskohteita.

Kolmas vaihteohto voisi olla yritysten keskinäinen ostopalvelu ja yhteiset tarjouspyynnöt. Kaikki tarvitsevat käyttöönsä kuvia ja videoita. Jos niiden tekijä on yhteinen, on mahdollista saada kustannussäästöjä.

Hankkeen aikana on selvinnyt sekin, että mukana olevista yrityksistä löytyy osaavia tekijöitä. Entäs jos yritykset tiivistäisivätkin yhteistyötään ja ostaisivat palveluita toisiltaan? Samalla verkostokin pysyisi yllä ja kokemusten vaihto olisi luontevaa.

Edessä on nyt kesäloma, jolloin ei hankerintamallakaan tapahdu mitään. Jatkamme tuorein voimin elokuussa. Silloin kerromme muutamien yritysjuttujen avulla blogissamme hankkeen konkreettisista toimenpiteistä ja kehitystoimista.

Heli Antila,

projektipäällikkö

 

Konsultointia, opetusta vai puolesta tekemistä

 

 

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen kehittämishankkeissa tavoite on useimmiten yhtenäinen. Yritysten toimintamahdollisuuksia halutaan parantaa uudenlaisten toimintamallien kautta.

Win win -tilanteessa ammattikorkeakoulu saa puolestaan yritysmaailmasta uutta tietoa, jota se voi hyödyntää taas uusissa hankkeissa.

Hankkeiden toimintatavat saattavat erota toisistaan hyvinkin paljon. Yleisimmin kehittämishankkeissa konsultoidaan tai koulutetaan, mutta olen törmännyt myös siihen, että tehdään asioita yritysten puolesta.

Vaikka tarkoitus on hyvä, se yleensä torppaa kehityksen jatkumisen hankkeen jälkeen. Kuka jatkaa asioiden tekemistä, kun projektihenkilöstö ei enää olekaan käytössä?

DigiCampistä yrityskohtaisiin ratkaisuihin

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hankkeessa ajatuksena oli keskittyä konsultointiin. Suunniteltu malli käsitti yrityksille suunnatun parin päivän DigiCamp-leirin, jonka aikana etsittäisiin tiimeissä yrityskohtaisia ratkaisuehdotuksia verkkokaupan kipupisteisiin.

Kahden päivän leiri ei kuitenkaan ole pk-sektorin yrityksille ideaalisin toimintamalli. Töitä ei voi jättää seisomaan kahdeksi päiväksi. Päädyimmekin sellaiseen malliin, että järjestimme DigiCamp-puolipäiväisen, jonka jälkeen tiimimme tuottivat yrityksille väliraportit ratkaisuehdotuksista.

Halutessaan yrityksillä oli mahdollisuus korjata suunnitelmien suuntaa kommentoimalla väliraportteja. Ja näiden kommenttien ja tiimien tekemien taustaselvitysten perusteella jokainen yritys saa lopulta loppuraportin ratkaisuehdotuksineen.

Loppuraportteja emme luovutakaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan yhteisessä tilaisuudessa, vaan tapaaminen sovitaan yrityksen itsensä toivomalla tavalla. Näin kiireinen yrittäjä saa raporttinsa vaikka omassa toimistossaan tai sähköpostitse, jos aikataulujen yhteensovittaminen osoittautuu muuten hankalaksi.

Konsultoinnin hyödyt

Konsultoiva ote on hankkeen aikana näyttäytynyt hyvänä vaihteohtona. On ollut hienoa seurata, miten innovatiivisin ja aktiivisin tavoin hankkeessa mukana olevat yritykset ovat alkaneet houkutella verkkokauppansa asiakkaita sosiaalisessa mediassa.

Jokainen pienikin käyty keskustelu, analyysitulos tai ehdotus on siirtynyt oikeasti yrityksen toimintaan jo viikkoja ennen loppuraportin ehdotuksia. Ammattikorkeakoulun tiimit ovat ehdottaneet ja yritykset ovat valinneet ehdotuksista toimivimmat ja tehneet ne saman tien.

Tämä malli varmistaa sen, että kehitys jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Löydettävyys ja näkyminen avainasioina

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hanke on yllättänyt itseni myös toisella tavalla. Suunnitteluvaiheessa ajattelin, että ratkaisut keskittyisivät enemmänkin itse verkkokauppaliiketoimintaan. Koen kuitenkin ainakin osalla yrityksistä fokuksen siirtyneen löydettävyyteen ja sosiaalisessa mediassa näkymiseen.

Ja tämä ei ole mielestäni lainkaan huono asia. Vaikka itse verkkokauppaympäristö olisi kuinka huippuunsa trimmattu, eivät rahahanat ala automaattisesti juosta, jos kukaan ei kauppaa muiden seasta edes löydä. On hienoa huomata, että hankkeen yritykset ovat sisäistäneet myös tämän näkökulman ja alkaneet toimia kokonaisvaltaisesti.

Kevään aikana kaikki yritykset saavat ratkaisuehdotuksensa. Syksyllä järjestämme vielä yhden iltatilaisuuden, jossa keräämme seurantavaiheen kokemuksia, palautetta ja vinkkejä mahdollisia jatkohankkeita varten.

Heli Antila

projektipäällikkö, Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla

 

 

Miten kirjoitetaan hyvä blogiteksti

Miten kirjoitetaan hyvä blogiteksti?

Tätä blogitekstiä kirjoittaa ihminen, joka tekee tätä toista kertaa elämässään. Eli blogin kirjoittaminen on minullekin kovin uutta ja vierasta. Kun kysyin ”viisaammilta” neuvoa, miten tämä tehdään, sain tottuneilta kirjoittajilta helpon tuntuisia vastauksia, ”kirjoita jostain mistä tykkäät” ja ”alat vain kirjoittamaan, kyllä se sieltä sitten tulee”. Silti suurena kysymysmerkkinä leijuu, miten?

Siispä teen sen, mitä netissäkin neuvotaan blogin kirjoittamisesta, etsin neuvoja netistä. Kerään tähän kymmenien eri sivustojen antamia ohjeita, jossa käyn läpi blogikirjoittamisen vaiheita suunnittelusta kirjoittamiseen (vaikkakin erilaiset rajojen ja sääntöjen rikkomiset saattavat yhtä lailla tuottaa hyvän blogikirjoituksen kuin sääntöjen tarkka noudattaminenkin).

Ensimmäiseksi täytyy tietää miksi blogia kirjoitetaan? Nykyajan ihmiset etsivät kaiken tietonsa netistä. Kun heillä on jokin askarruttava asia, johon he googlaavat vastausta, voi yrityksesi blogi toimia vastauksen antavana asiantuntijana ja ammattitaitoisena toimijana. Ammattitaitoonne voidaan turvautua jatkossakin, sillä teidän tiedetään tietävän. Blogi tuo uskottavuutta ja vakuuttavuutta. Bloggaaminen on yksi parhaista keinoista markkinoida yritystä ja olla yhteydessä asiakkaiden kanssa.

Uutta tietoa ja ratkaisuja tarjoavan blogin avulla on helppo kasvattaa näkyvyyttä myös muualla somessa – ja sitä kautta tietenkin liikennettä verkkosivuillanne. Blogi on myös loistava tapa kasvattaa hakukonenäkyvyyttä (tästä lisää mm. http://nettibisnes.info/hakukoneoptimointi/ ). Yritykset, jotka kirjoittavat blogia, saavat 55% enemmän kävijöitä sivuilleen kuin yritykset, jotka eivät kirjoita blogia.


Loistava idea on loistava blogi! Kirjoittamisen pitäisi aina lähteä hyvästä ideasta. Omista tuotteista ja palveluista on helppo kirjoittaa, sillä tiedät niistä kaiken. Ihmiset eivät kuitenkaan halua lukea pelkästään tuotteistasi, joten voit kirjoittaa myös toimialastasi. Samalla luot itselle ja yrityksellesi asemaa toimialasi asiantuntijana. Idea voi mielellään tulla jostain:
 asiakkaan palautteesta tai kysymyksestä
 oman toimialan yleisestä ongelmasta
 ajankohtaisesta uutisesta
 jostain muusta kuumasta aiheesta, jonka kilpailija on nostanut esille.

Ideoita voi ottaa myös talteen. Yhtä suurta ideaa ei kannata kirjoittaa kerralla loppuun, vaan palastella useampaan pienempään kirjoitukseen. Tällaiset sarja-artikkelit useimmiten houkuttelevat lukijat takaisin lukemaan sarjan seuraavat osat, unohtamatta myöskään sitä, että ne ovat lukijaystävällisempiä maraton-postauksiin verrattuna.

Ideoita kannattaa kirjoittaa ylös, kauppajonossa kuultu keskustelu tai naapurikaupungin mainoskyltti voi sytyttää idealampun, jonka valo kannattaa tallettaa heti. Samasta ideasta voi kirjoittaa muutamankin kirjoituksen, kun ideaa lähestyy eri näkökulmista. Voit myös kirjoittaa esimerkiksi käyttöohjeen tuotteellesi.

Ennen kuin alat kirjoittamaan blogia ideasi ympärille, mieti vielä blogin rakennetta: muotoile aiheeseen liittyvä, pysäyttävä otsikko (suurin yhdistävä tekijä sellaisille blogipostauksille, joita kovin moni ei tunnu koskaan lukevan, on se että niiden otsikko ei ole riittävän houkutteleva), johdanto on lupaus tai ongelman asettaminen, jossa kerrot miksi blogisi kannattaa lukea, sisältöosuudessa käyt pääasian läpi kuvin, tekstein ja videoin, autat potentiaalista asiakastasi ratkaisemaan ongelman ja loppuun yhteenveto-osuus, jossa kokoat yhteen mistä blogissa puhuttiin ja mikä on tärkein ajatus, jonka haluat välittää lukijalle.

Tee taustatutkimusta! Oli aiheesi sitten kesämökin rauhan rentouttavat ominaisuudet tai koiran munuaisten vajaatoimintaa parhaiten tukeva ruokavalio, kannattaa aihetta tutkia etukäteen. Osaan riittää netin tutkiminen, millaisia mielipiteitä siitä ihmisillä on, toisille aiheille taas tieteellisempi tutkiminen on paikallaan. Voit kirjoittaa itsellesi ylös tulevan kirjoituksen tärkeimmät pointit, jotta tiedät, mistä kirjoitat seuraavaksi.

Hyvässä blogikirjoituksessa saa väittää asioita, jos osaa perustella ne. Lukijasi huomaavat nopeasti, jos kirjoitat aiheesta, josta sinulla ei ole täyttä ymmärrystä. Jos viittaat johonkin aiheeseen, niin merkitse lähteet blogiisi, jotta lukijat voivat käydä tutustumassa aiheeseen tarkemmin.

Blogi kirjoitetaan omalla tyylillä. Yksi teksti ei kerta kaikkiaan toimi kaikille ihmisille, joten keskity kohderyhmääsi. Blogillasi on sinusta ja aiheestasi kiinnostunut yleisö, ja tälle ryhmälle kirjoitat tekstisi käyttäen omaa persoonaasi. Leipätekstin pituudeksi suositellaan 1000 – 5000 sanaa, mutta periaatteessa monet haastattelut, kommentit, uutiset ja ajankohtaiset blogipostaukset voivat olla lyhyitä, noin 200–500 sanan pituisia.

Muista tarjota lukijalle arvoa ja keskity pituuden sijasta laatuun. Jos otsikkosi on houkutteleva ja antaa olettaa, että lukemalla tekstin lukija voi löytää ratkaisun johonkin ongelmaansa tai saada niin sanotusti iloa elämäänsä, niin muista myös täyttää lupauksesi tekstissä. Kun blogi on aito ja bloggaaja kirjoittaa sydäntään lähellä olevista aiheista, lopputulos menee harvoin mönkään.

Erityisen tärkeää bloggaamisessa on se, että julkaisee säännöllisesti. Oli se sitten päivän tai kahden viikon välein. Pahin virhe on julkaista aluksi paljon blogeja ja sitten jättää bloggaaminen kuukausiksi. Lukijasi eivät kovin montaa kertaa vieraile sivuillasi, jos viikosta toiseen etusivulla komeilee pari kuukautta vanha postaus. Tutkimusten mukaan yritykset, jotka julkaisevat yli 16 blogiartikkelia kuukaudessa, saavat lähes 3,5 kertaa enemmän verkkovierailijoita sivuilleen kuin yritykset, jotka julkaisevat vain 0-4 blogiartikkelia kuukaudessa.

Jätä lukijoillesi miettimisen aihetta ja anna aihetta keskusteluun!

Aktivoi ihmisiä pyytämällä heiltä kommentteja tekstisi lopussa. Voit kysyä heiltä kysymyksiä, joihin toivoisit saavasi vastauksen. Vastaa esitettyihin kommentteihin ja osallistu keskusteluun. Älä ylläty tai pety negatiivisesta palautteesta. Hyväksy se, että kaikki eivät pidä kaikesta. Älä poista kaikki negatiivisia kommentteja, jos ne ovat asiallisia. Älä kuitenkaan lähde mukaan turhanpäiväiseen väittelyyn.

Kun tekstin sisältö on valmis, on aika pohtia blogin ulkoasua. Visuaalisuus on myös iso osa blogisi viehättävyyttä. Kun lukija saapuu blogiin, hänen huomionsa kiinnittyy ensiksi yleisilmeeseen:
Tekstin rakenne: lyhyitä lauseita, lyhyitä kappaleita. Kappaleiden väliin voi lisätä vaikka listauselementtejä tai lainata omaa tekstiäsi korostamalla tekstin kokoa.
Kuvituksen sisältö ja merkityksellisyys. Pääkuvan tulisi herättää lukijan mielenkiinto välittömästi. (Huomioithan tekijänoikeudet ja hyvät tavat. Jaa vain sellaisia kuvia, jotka sinulla on lupa julkaista. Jos kuvissa näkyy muita ihmisiä, pyydä heiltä etukäteen lupa kuvan julkaisemiseen somessa. Alaikäisten osalta tarvitset huoltajan luvan.)
Lainauksia, referenssejä, kuvia, videoita ja sosiaalisen median nostoja.

Vielä yksi tärkeä vinkki – blogin julkaisun ajankohta. Blogin julkaisuajasta on kymmeniä tutkimuksia esim. https://blog.kissmetrics.com/science-of-social-timing-3/ , mutta keskimäärin blogit saavat eniten kävijöitä maanantaisin. Suurin määrä sivulatauksia tulee kello 11 aikaan aamupäivällä. Muita hyviä päiviä ovat perinteisesti olleet keskiviikko ja perjantai, jotka ovat hieman parempia kuin tiistai, torstai ja sunnuntai. Lauantai vastaavasti on selvästi hiljaisempi.

Älä hermostu, vaikka blogisi ei saa heti lukijoita. Pikkuhiljaa lukijat saavat hyödyllistä informaatiota ja jakavat sitä taas eteenpäin. Autat seuraajiasi ja he auttavat sinua. Blogin puhutteleva ja persoonallinen sisältö, selkeästi rajattu aihepiiri, vastavuoroinen kommunikointi ja helppolukuisuus antavat äänen yrityksellesi. Ette ole enää kasvoton yritys muiden joukossa, vaan paljon helpommin lähestyttävissä. Blogin avulla rakennat uusia asiakassuhteita ja ylläpidät vanhoja asiakassuhteitasi. Voit saada jopa uusia tuoteideoita ja kehitysehdotuksia asiakkailtasi.

Lopuksi – sinun ei kannata harmitella, vaikka aluksi kirjoittamiseen menisi useita tunteja, koska kirjoittaminen on kuin mikä tahansa muu taito, joka kehittyy harjoittelemalla. Bloggaajana sinun tulisi kuitenkin muistaa: älä kirjoita väkisin. Muista, että laatu korvaa määrän. Hyvä blogi toki päivittyy säännöllisesti, joten pidä kiinni totutusta aikataulusta, mutta älä kuitenkaan ahnehdi sisällön kustannuksella. Lukijaa kiinnostaa laatu, ei sinnepäin tehty työ. Oikeinkirjoitus on myös tärkeä tekijä. Blogitekstin loppuun päästyään lukijalla pitää olla tunne, että kannatti lukea – ja kannattaa lukea jatkossakin!

Vinkkejä:
 Tallenna hyviä ideoita ja valmiita juttupohjia aina kun sellainen tulee mieleen. Tallenna ne pilveen, niihin palaaminen onnistuu milloin ja missä vain.
 Mene suoraan asiaan, älä jaarittele vaan lunasta otsikko, esim. raflaava väite.
 Tekstin julkaisun yhteydessä postaa juttusi kaikkiin sosiaalisen median kanaviisi; Facebook, Twitter, LinkedIn ja Snapchat.
 Lue muiden blogeja, saat paljon uusia ideoita.
 Lyhyt on paras. Kukaan ei jaksa lukea pitkiä vuodatuksia.
 Älä käytä pitkiä otsikoita. Ne eivät välttämättä toimi mobiilissa.
 Kirjoita yhdestä asiasta kerrallaan.
 Tuota hyvää ja informatiivista sisältöä, joka tuottaa asiakkaillesi arvoa.
 Elävöitä tekstiä lainauksilla, listoilla, tummennuksilla, linkeillä, videoille ja kuvilla.
 Oikolue tekstisi ennen julkaisua.
 Älä keskitä blogisi tekstiä, vaan aseta se vasempaan laitaan normaalisti. Blogi näyttää hyvältä myös puhelimen näytöllä.
 Älä sisällytä blogiartikkeleihisi päivämäärää, ihmiset eivät halua klikata hakutulossivulla vanhoja artikkeleita.
Nauti kirjoittamisesta!

Maija Kajosmäki
Tradenomi-opiskelija, TAMK Virrat

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hanke alkanut

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalle –hanke on saanut Pirkanmaan ELY-keskukselta tukipäätöksen. Leader-rahoitteisessa yritysryhmähankkeessa on mukana kymmenen yritystä PoKo ry:n alueelta Virroilta, Ruovedeltä ja Mänttä-Vilppulasta. Hankkeen toteutuksesta vastaa Tampereen ammattikorkeakoulu. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten valmiuksia ja osaamista erilaisten digitaalisten kanavien hyödyntämisessä, verkkokaupan perustamisessa ja olemassa olevan verkkokauppatoiminnan kehittämisessä.