Webinaarien antia

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hankkeessa mukana olevat yritykset saivat syksyn aikana sparrausta kahden webinaarin avulla. TAMKin lehtori Antti Perälä luennoi teemoista ”Verkkonäkyvyyden kulmakivet” ja ”Verkkokaupan perustaminen käytännössä”.

Koska kyseessä on yritysryhmähanke, päädyimme siihen, että webinaarien tallennelinkit tarjotaan vain mukana olevien yritysten sekä TAMKin edustajien käyttöön. Yritykset saivat kuitenkin halutessaan vapaasti jakaa linkkejä henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Tähän mennessä videotallenteita on katseltu jo yhteensä yli sata kertaa. Palautteiden perusteella tiedän monine katsoneen niitä läpi jopa pariinkin kertaan.

Kiireisille yrittäjille webinaaritallenne on hyvä työkalu. Tallenteen voi aina katsoa haluamanaan ajankohtana, päivällä, illalla tai vaikka viikonloppuna.

Keräsimme palautetta videoista myös TAMKin tradenomiopiskelijoilta oppimispäiväkirjan muodossa. Tässä muutama lainaus niistä:

”Verkkokauppaan tulisi linkittää myös muuta sisältöä. Eli alussa mainitut blogi ja muut sosiaalisen median kanavat olisi syytä ottaa käyttöön. On melko epätodennäköistä, että muista verkkokaupoista pystyisi erottumaan vain tuotteilla, tarvitaan näkyvyyttä useammassa kanavassa.”

”Tämän lisäksi sivustoilla tulee asiakkaalla olla mahdollisuus antaa palautetta. Asiakaskokemuksia pitää kerätä aktiivisesti. Näitä palautteita analysoimalla voidaan kehittää verkkokauppaa taas eteenpäin. Palautteen avulla saadaan parempi tuntuma siihen mikä toimii ja mikä ei.”

”Verkkonäkyvyyden parantamiseen tuli webinaarien kautta hyviä vinkkejä ja ajatuksia. Itse painottaisin enemmän verkostoitumista erilaisissa kanavissa, sparrausta aiheen (sisällön) tiimoilta alan asiantuntijoiden kanssa ja erityisesti uskallusta näyttää omaa osaamista erilaisten sisältöjen avulla. Me suomalaiset olemme vielä hieman varovaisia ja ujojakin omien vahvuuksiemme esille tuomisessa ja jumiutuneita vielä käyttämään erilaisia vaikuttamisen kanavia. Kun on oikeasti jotain tärkeää sanottavaa, se pitäisi reilusti tuoda esille ja saada näin kiinnostusta aikaiseksi ja linkityksiä omiin kanaviin. Verkkonäkyvyyden parantaminen vaatii aikaa ja ajan hermoilla pysymistä, mutta sitähän markkinointi on!”

”Verkkomaailmassa on tärkeää, että sisältöä päivitetään ja uutta tuotetaan jatkuvasti. Jos uutta sisältöä ei julkaista, hakutulokset laskevat nopeasti. Sisällön tulee olla valittua kohderyhmää kiinnostavaa. Eli yrityksen tarpeet ja kuluttajien tarpeet määräävät verkkosivujen sisällön hyvin pitkästi.”