Hankkeen kuulumisia

Verkkovirtaa Ylä-Pirkanmaalla -hankkeessa on pohdittu kevään aikana verkkoliiketoiminnan kehittämisratkaisuja kymmenelle mukana olevalle yritykselle.

Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki yritykset ovat saaneet ratkaisuehdotuksensa ja odotamme toukokuun aikana viimeisiltäkin yrityksiltä palautetta toiminnastamme.

Tähän mennessä tullut palaute vahvistaa sen, että hanke on ollut tarpeen. Vaikka osa ratkaisuehdotuksista onkin liittynyt sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin kehittämiseen, on näiden asioiden yhteys verkkoliiketoimintaan hahmottunut monille paremmin.

Kimmo Hynynen Puuvirroista ja Kati Mäntysalmi Virhydrosta keskustelevat DigiCamp-päivänä TAMKin valmentajien Sanna SIntosen ja Antti Perälän kanssa.

Verkkokauppaa ei perusteta noin vain. Myös kotisivujen ja muun nettinäkyvyyden on oltava kunnossa . Ilman niitä kukaan ei päädy verkkokauppaan. Tämä kaikki vaatii työtä ja oikopolkuja ei ole.

Monessa yrityksessä joudutaan myös kipuilemaan sen asian kanssa, kuinka paljon osataan ja ehditään tehdä itse. Valmis verkkokauppa ei synny  ratkaisuehdotuksista – eikä sitä ylläpidetä ilman yrityksen omaa mittavaa panostusta.

On ollut mukava huomata myös se, että jatkohankkeestakin ollaan kiinnostuneita. Yritykset ovat saaneet kehitysvaihteen päälle ja kehittämistoimenpiteitä halutaan jatkaa.

Myös TAMKin työskentelytiimistä jo useampi on ollut yhteydessä ja ilmoittanut kiinnostuksestaan jatkaa aiheen parissa. Projektin aikana on syntynyt muun muassa opinnäytetyöideoita ja muitakin uusia kehitysideoita.

Entä hankkeen jälkeen?

Itseäni mietityttää tällä hetkellä se, miten verkostoa ja kehittämistä ylläpidetään hankkeen jälkeen. Nykyisessä kiireisessä yhteiskunnassa ei kehitetä liiketoimintaa vapaaehtoisvoimin, eikä toisiaan seuraavien kehittämishankkeidenkaan virta voi olla ikuinen.

Yksi vaihtoehto voisi olla verkostoituminen SOMEssa salaisessa ryhmässä, jossa toisia voitaisiin auttaa ja tsempata eteen tuelvien haasteiden yli.

Toinen vaihtoehto voisi olla kerran puolessa vuodessa järjestettävä verkostotapaaminen. Eli kokoonnuttaisiin kahvikupin ääreen miettimään uusia eteen tulleita kehittämiskohteita.

Kolmas vaihteohto voisi olla yritysten keskinäinen ostopalvelu ja yhteiset tarjouspyynnöt. Kaikki tarvitsevat käyttöönsä kuvia ja videoita. Jos niiden tekijä on yhteinen, on mahdollista saada kustannussäästöjä.

Hankkeen aikana on selvinnyt sekin, että mukana olevista yrityksistä löytyy osaavia tekijöitä. Entäs jos yritykset tiivistäisivätkin yhteistyötään ja ostaisivat palveluita toisiltaan? Samalla verkostokin pysyisi yllä ja kokemusten vaihto olisi luontevaa.

Edessä on nyt kesäloma, jolloin ei hankerintamallakaan tapahdu mitään. Jatkamme tuorein voimin elokuussa. Silloin kerromme muutamien yritysjuttujen avulla blogissamme hankkeen konkreettisista toimenpiteistä ja kehitystoimista.

Heli Antila,

projektipäällikkö

 

Pitäisikö meidänkin perustaa verkkokauppa?

Tänä päivänä joka paikassa puhutaan siitä, miten kaupankäynti on siirtynyt verkkoon. Verkkokauppojen suosio kasvaa koko ajan. Niiden osuus eri alojen myynnistä on vuosi vuodelta suurempi. Tämä on erityisesti kuluttajakaupassa totta. Kivijalkaliikkeet eivät pysy kilpailussa mukana, jollei tuotteet ole tilattavissa myös verkossa. Myös yritysten välisessä kaupankäynnissä käytetään verkkokauppoja entistä enemmän. Yrityksille ilmestyy yllättävää kilpailua, kun yritykset maantieteellisesti hyvin kaukaa ryhtyvät kilpailemaan samoista asiakkaista verkkokaupan avulla.

Mitä sitten tietää, pitäisikö perustaa verkkokauppa?

Tähän kysymykseen voidaan löytää vastaus, kun mietitään tarkemmin yrityksen liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta. Hyviä kysymyksiä, joita yritys voisi esittää itselleen on: Ovatko meidän tuotteemme sellaisia, että niitä voidaan toimittaa helposti muualle? Voiko asiakkaalle löytää sopivan tuotteen ilman sovittamista vai ollaanko valmiita tuotevaihtoihin? Jos vastaus on kyllä, voi asiaa pohtia syvemmin. Kirjaa ylös pohtimiasi vastauksia, sillä niitä voidaan hyödyntää, kun siirrytään valitsemaan sopivaa verkkokauppa-alustaa.

Aloitetaan pohtimalla perusasioita.

Keitä ovat yrityksesi asiakkaat? Ovatko he todennäköinen ryhmä suosimaan verkkokauppaa? Jos vastaus nyt on ei, mieti, mikä vastaus olisi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? Muista, että tämän päivän teknisesti luontevat keski-ikäiset ovat huomisen senioreita.
Mikä on tavoite verkkokaupan perustamisessa? Haluaako yrityksenne tavoitella lisää myyntiä, parempaa tunnettuutta, parempaa palvelua asiakaskokemuksen parantamiseksi vai sähköistä työkalua, joka tehostaa toimintaa? Erityisesti B2B kaupankäynnissä verkkokauppa voi toimia lisäpalveluna asiakkaille ja työkaluna oman toiminnan tehostamisessa. Vai onko verkkokauppa kenties yrityksellesi mahdollinen keino lähteä tavoittelemaan uutta asiakassegmenttiä? On siis mietittävä, mitä voidaan saada enemmän tai paremmin perustamalla verkkokauppa.

Mieti konkreettisia asioita.

Seuraavaksi voidaan määritellä, mitä myydään, kenelle ja millaiset resurssit siihen tarvitaan. On hyödyllistä miettiä mahdollisimman konkreettisia asioita.

Toimitustavat ja palauttaminen.

Minkälainen toimitustapa verkossa myytäville tuotteille pitäisi tarjota? Miten hoidetaan asiakaspalautukset? Ja mikä näiden toimitusten hinta on ja peritäänkö se asiakkaalta vai tarjotaanko asiakkaalle ilmainen toimitus? Erityisesti kuluttajakaupassa monet verkkokaupat tarjoavat ilmaisen toimituksen. Tämän vuoksi monet asiakkaat haluavat ilmaiset toimituskulut ja sitä käytetään osana ostospaikan valinnan perusteelle. Kuluttaja ei usein osaa ajatella, että kuljetuskulut kuitenkin katetaan tuotteiden hinnoissa.
On hyvä miettiä myös, millaiseen toimitusaikalupaukseen voidaan sitoutua ja löytyykö kuljetuskumppani, jonka kanssa lupaus voidaan toteuttaa. Asiakkaat odottavat, että verkosta tilatut tavarat tulevat nopeasti, mutta tärkeintä on, että luvattu toimitusaika voidaan pitää.

Maksutavat ja taloushallinto

On mietittävä, millaisia maksutapoja tarjotaan asiakkaille ja miten maksutavat liitetään verkkokauppaan. Samalla on myös mietittävä myynnin ja maksujen käsittelyä taloushallinnon näkökulmasta. Erityisesti on huomioitava, miten ja mitä tietoa on siirryttävä verkkokaupasta muihin järjestelmiin.

Asiakaspalvelu

Miten hoidetaan asiakaspalvelu ja kuinka paljon siihen on varattava resursseja? Halutaanko verkkokaupassa tarjota Chat-palvelu. On syytä pitää mielessä, että sähköisessä viestinnässä asiakkaat odottavat vastauksia nopeasti. Sähköposteihin olisi hyvä vastata vähintään vuorokauden kuluessa. Pitäen tämän mielessä, millaisina kellonaikoina ollaan valmiita päivystämään Chatia, puhelinta ja sähköpostia. Asiakaspalvelua voidaan hoitaa myös sosiaalisen median kautta. Useat asiakkaat kokevat Facebookin luontevaksi matalan kynnyksen väyläksi olla yhteydessä yritykseen. Sosiaalisen median kautta lähetettyihin viesteihin asiakkaat odottavat saavansa vastauksia jopa tunnin kuluessa.

Ylläpito.

Pitää myös miettiä resurssit verkkokaupan päivittämiseen. Kuinka paljon resursseja tarvitaan, että verkkokaupassa saadaan pidettyä tiedot ajan tasalla ja luotua uudet tuotteet ja niiden kuvaukset ja kuvat?
On otettava myös huomioon, että verkkokaupassa pitää tuotteista olla korkealaatuiset kuvat. Mikäli kuvat ovat rakeisia, kuvattu hämärässä verstaan lattialla kännykkäkameralla, eivät ne esittele tuotetta kovin myyvästi ja antavat helposti koko verkkokaupasta kotikutoisen kuvan. Hienonkin verkkokaupan ulkoasun vaikutus kumoutuu, jos tuotteiden kuvat ovat huonoja. Toki kotikutoisuus saattaa olla mielikuva, mikä halutaan luoda tarkoituksellisesti. Pitää kuitenkin muistaa, että verkossa asiakkaat ostavat tuotteen kuvauksen ja kuvan perusteella, joten tuotekuvasta tulee nähdä tuote mahdollisimman selkeästi.
Jotta saadaan hyviä kuvia tuotteista, se voi tarvita ulkopuolelta ostettua apua tai investointeja oikeisiin laitteisiin, ohjelmistoihin ja henkilöstön koulutukseen. Tuotetietojen hallintaan tarvittaviin resursseihin tietenkin vaikuttaa olennaisesti se, miten usein valikoimaan tulee muutoksia.

Markkinointi

Miten verkkokauppaan saadaan asiakkaita? Toisin sanoen, miten hoidetaan verkkokaupan markkinointi? Verkkokaupan perustaminen on suuri prosessi ja se vaatii aloitus- ja ylläpitoinvestointeja. Kaikki on haaskattuja resursseja, jos kaupasta ei saada myyntiä aikaiseksi. Sen vuoksi on tärkeä suunnitella valmiiksi, miten kauppa lanseerataan ja miten sitä markkinoidaan. Jos kaupalla ei ole tarkoitus tavoitella uusia asiakkaita vaan halutaan siirtää nykyiset asiakkaat verkkoon, että tilausten hallinta helpottuisi, pitää laskea tarkasti, onko se kannattavaa. Vähentyykö verkkokaupan ansiosta tilausten käsittelyyn käytetyt resurssit riittävästi, että verkkokaupan ylläpitoon tarvittavien resurssien jälkeen saadaan edelleen aikaiseksi säästöä. Pitää muistaa, että myös olemassa oleville asiakkaille verkkokauppa pitää markkinoida, että he siirtyävt tekemään tilaukset sitä kautta.

Designed by Eightonesix / Freepik

Mieti ennen verkkokauppa-alustan etsintää.

Jos näiden asioiden jälkeen päätetään, että verkkokauppa olisi oikea ratkaisu, on vielä mietittävä hieman lisää asioita ennen kuin etsitään sopivaa verkkokauppa-alustaa. Verkkokauppa-alustoja on olemassa valtavasti ja niiden ominaisuudet vaihtelevat paljon. Mikäli on valmis maksamaan, voi verkkokaupan räätälöidä omaan toimintaan sopiviksi tai mikäli omasta yrityksestä löytyy osaava koodari voi valita avoimen lähdekoodin verkkokaupan, jota voi tarvittaessa muokata itse. Jotta nämä päätökset voidaan tehdä, on tiedettävä, millaisia ominaisuuksia verkkokauppaan halutaan. Pohdi alla vastauksia edempänä esitettyihin kysymyksiin ja muista huomioida myös tulevaisuus. Digitaalisessa maailmassa asiat muuttuvat nopeasti. Siksi on hyvä miettiä mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen, millaisia ominaisuuksia verkkokaupalta halutaan.

  • Mitä tuotteita verkkokaupassa halutaan myydä? Onko tuotteissa variaatiotuotteita, eli tuotteita, joilla on eri koko- ja värivaihtoehtoja?
  • Millaiset asiakkaat ostaisivat sinun yrityksesi verkkokaupasta? Kuluttajat, yritykset vai molemmat? Onko jotain sisältöä voitava rajata asiakkaan tai asiakasryhmän mukaan kuten tietyt tuotteet ja/tai tuoteryhmät tai mainosbannerien esittäminen.
  • Millaisia toimitustapoja halutaan tarjota ja millaiset kulut niistä veloitetaan?
  • Millaiset maksutavat halutaan tarjota?
  • Miten taloushallinto hoidetaan? Millaista tietoa verkkokaupasta on saatava joko tulostettua/tallennettu tai siirrettyä rajapinnan kautta muuhun järjestelmään, että voidaan hallita tositteita ja suorituksia.

Muuta hyödyllistä pohdittavaa

  • Millaisia ominaisuuksia verkkokaupassa pitäisi olla uutiskirjeiden, tarjousten ja bannereiden suhteen?
  • Halutaanko verkkokauppa yhdistää rajapinnan kautta johonkin toiseen järjestelmään?
  • Halutaanko verkkokauppa rakentaa itse? Yksinkertaisen verkkokaupan voi koota, vaikka ei omaisi koodaustaitoja ja hinta on hyvin kohtuullinen. Mikäli koodaustaitoja löytyy itseltä, on tarjolla myös hyvin monipuolisia avoimen lähdekoodin sovelluksia kuten Magento, Presta Shop ja paljon muita.

Etsi hyviä esimerkkejä

Voit selata verkkokauppoja ja etsiä esimerkkejä ominaisuuksista, joita haluaisit omaan verkkokauppaasi. Tällä tavoin voit myös inspiroitua tai löytää hyviä ideoita. Samalla näet, miten kilpailevat verkkokaupat toimivat ja voit miettiä, mitä voisit tehdä omassa verkkokaupassasi paremmin tai eri tavalla erottuaksesi heistä. Laita kauppojen nimet tai verkko-osoitteet talteen. Konkreettiset esimerkit auttavat sinua määrittelemään haluamiasi ominaisuuksia oman verkkokauppasi toimittajalle.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kun asiat on mietitty valmiiksi, on helpompi edetä valitsemaan sopivaa verkkokauppa-alustaa. Voit myös näihin mietittyihin ominaisuuksiin perustuen tehdä tarjouspyynnön, jota voi lähettää eri palvelun tarjoajille.

 

Kirjoittanut: Taija Paarto, Liiketalouden opiskelija, TAMK