Sisältömarkkinointi. Löytyykö miellyttävä yllätys?

Tarkastelen blogissani sisältömarkkinointia, jota pidetään yhtenä verkon löydettävyyden kolmesta kulmakivestä. Kaksi muuta ovat hakukonenäkyvyys ja mainonta. Tässä puhutaan siitä mitä tapahtuu verkkoliiketoiminnassa sen jälkeen kun yrityksellä on olemassa verkkosivut. Asiakkaat löytävät sivut, mutta käyvät niillä vain hetken vilkaisemassa niitä.  Ostaminen  yrityksen verkkokaupassa ei varsinaisesti lisäänny, vaikka yritys mainostaa itseään ahkerasti. Yksi syy siihen saattaa piillä verkkosivujen sisällössä.

Digiaikana verkossa tarjoillaan asiakkaalle paljon vaihtoehtoja ja samankaltaisia tuotteita. Kuinka asiakas löytää yrityksenne ja kiinnostuu juuri tuotteistanne ja palveluistanne? On huomattu, että hinta ei ole aina ratkaisevaa tekijä. Vastaus saattaa löytyä sisältömarkkinoinnissa.

Mitä sisältömarkkinointi tarkoittaa?

Keronen ja Tanni (2017) määrittelevät sisältömarkkinoinnin seuraavasti: ”Sisältömarkkinointi on sisältöstrategian linjausten tavoitteellista toteuttamista ja juuri tiettyyn asiakkkaaseen vaikuttamista tarkasti harkituilla sisältölähdöillä juuri oikeissa kanavissa ja oikeilla sisältölajeilla suhteessa asiakkaan matkaan.

Kun yritys on kartoittanut markkinat, tehnyt asiakassegmentointia ja valinnut juuri sopivia markkinointikanavia, mukaan lukien SOME-kanavat, on aika pohtia, millä sisällöillä tulee markkinoida asiakkaille omia tuotteita ja palveluita. Sisältömarkkinoinnin käsitteeseen liittyy asiakasymmärrys eli mitä sisällöissä tuotetaan, kenelle ne suunnataan ja missä kanavissa ne jaetaan. Sisältömarkkinoinnin tärkein tehtävä on yrityksen vaikuttavuuden kasvattaminen halutuissa kohderyhmissä. Sisältömarkkinoinnin avulla luodaan asiakkaalle arvo ja miellyttävä palvelukokemus asiakas huomioiden. Sisältömarkkinointi ei kuitenkaan ole pelkkiä blogeja, videoita, artikkeleita tai irrallisia markkinointikampanjoita. Asiakkaat käyttävät verkon monikanavaisuutta tutustumis- ja ostovaiheessa.  Jokaisessa vaiheessa on mahdollista johtaa asiakasta ja vaikuttaa ostopäätökseen, tällöin pitää vain tuntea hyvin asiakkaan motivaatio ja tarpeet. Sisältömarkkinoinnissa on tärkeä:

  • segmentoida asiakkaat tavalla, joka mahdollistaa kohdennettujen sisältöjen suunnittelun
  • puhutella asiakkaita ja luoda erottuva ja merkityksellinen tarina
  • jakaa sisältö niihin kanaviin joissa asiakkaat ovat
  • varmistaa sisältöpolun jatkuminen kauppaan saakka
  • ottaa huomioon sisällöillä myös nykyisiä asiakkaita (https://differo.fi/tietopankki/)

Sisällöntuotannossa pitää ottaa huomioon tekstin muoto, kuvat, videot ja internetin tekniset ominaisuudet.

Tarkoitus on luoda teknisesti toimiva ja kiinnostava sisältö, jota lukija haluaa myös jakaa. Markkinoinnin näkökulmasta tämä jakaminen pitää tehdä helpoksi ja palkitsevaksi.

Kotipolku-palvelu

Sisältömarkkinointia on mielestäni taidokkaasti hyödynnetty Rudus-yrityksen verkkosivuilla (http://www.rudus.fi/kotipolku), jossa asiakasta ohjataan eteenpäin kolmen varsin yksinkertaisen kysymyksen avulla. Vastauksien jälkeen sivut tarjoavatkin jo ratkaisuja asetetujen ehtojen pohjalta. Sisältömarkkinointia on selvästi hyödynnetty tuottamalla verkkosivuille asiakkaan tarpeista lähtevää sisältöä, joka syventää hänen tietämystään. Tiedonhaku on järjestelmällistä, se etenee loogisesti ja  päätyy tiettyyn lopputulokseen. Palvelukokemus on kertakaikkiaan miellyttävä ja luo mahdollisuuden palata sivuille uudestaan. Koko prosessin asiakkaan huomion herättämisestä ostokseen asti kaikkine vaiheineen pitää olla toimiva, helposti ymmärrettävä  ja kiinnostava. Osuvan sisältömarkkinoinnin vaikuttavuus asiakkaaseen on pitkä.

Sisällä on yllätys

Pian lähestyvän pääsiäisen innoittamana ajattelen, että sisältömarkkinointia voisi kuvailla kaupoissa tarjolla olevan suklaamunan avulla. Suklaamunan pakkaus, tässä tapauksessa tinapaperin kuviointi, on ensimmäinen asia, johon asiakas kiinnittää huomiota. Pakkaus on tärkeä, koska erään tutkimuksen mukaan tuotteella on neljä sekuntia aikaa lyödä itsensä läpi asiakkaan tehdessä valintoja. Pakkausta voi verrata yrityksen verkkosivuihin, joiden pitää herättää asiakkaan huomio ja kiinnostus.

Seuraavaksi asiakas käsittelee sivun tarjoamia tuotteita, palveluita ja tietoja sekä sitä kuinka kiinnostavia ja puhuttelevia sisältöjä on olemassa. Niitä voi verrata yllätysmunan suklaakuoreen. Suklaa jo itsessään herättää monissa intohimoja, mutta vieläkin tärkeämpää on suklaamunan sisältä löytyvä yllätys. Jos sisältö on mielenkiintoinen, asiakkaalle jää positiivinen kokemus  koko prosessista. Odotus palkitaan ja se antaa asiakkaalle motiivin palata tulevaisuudessa uudestaan.

 

 

Mukavien yllätysten täyttämää pääsiäistä!

 

 

Elizaveta Huhtala
2. vuoden opiskelija
Liiketalous
TAMK, Virrat